Ohjaajat

Ohjaajiemme ammattitaito

Ammattitaitoisia ohjaajia Aamu- ja iltapäivätoiminnassa tulee olla toiminnan järjestämistapa huomioon ottaen riittävästi. Ohjaajien kelpoisuusvaatimuksista Aamu- ja iltapäivätoiminalle säädetään valtioneuvoston asetuksessa opetustoimen työntekijöiden kelpoisuusvaatimuksista.

Ohjaajana toimivalta henkilöltä lapsiryhmälle vaaditaan tehtävään soveltuva tutkintoa ja taitoa toimia nimenomaan lapsiryhmän ohjaajana. Tutkinto voi olla ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto, korkeakoulututkinto tai ammatillinen perustutkinto. Myös vanhemmat opistoasteen tutkinnot ja ammatillista perustutkintoa vastaavat aikaisemmat opinnot kelpuutetaan tutkinnon osalta ohjaajan kelpoisuuden saamiseksi. Lapsiryhmän ohjaajana toimimisen taito voi olla hankittu tutkintoon kuuluvissa opinnoissa tai muulla koulutuksella tai voi olla osoitettu työkokemuksella tai muulla vastaavalla toiminnalla. Ohjaajan kelpoisuus on myös henkilöllä, joka on kelpoinen antamaan luokanopetusta, aineenopetusta tai esiopetusta taikka toimimaan oppilaanohjaajana koulussa.

 

Kaikenkattava kerhotoimintamme vaatii ohjaajiltamme ja muulta henkilökunnalta rautausta osaamista sekä vahvaa otetta kerhotoiminnan ohjaamisesta ja tukevista toiminnoista. Henkilökuntamme palkkaus kriteerit ovat kovat ja palkaamme vain parhaimmat.

Ohjaajamme eri päiväkerhoissa

Vastaavan ohjaajan ja sihteerin sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)touri.fi.Ohjaajien sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)edukafi.

Huomaathan ettei kaikilla kerhojemme henkiläkuntaan kuuluvista ohjaajista ole puhelinnumeroa. Haluamme näin varmistaa heidän ja kerholaisten työrauhan. He ottavat mielellään vastaan mailia tai jos asia on kiireellinen otathan yhteyttä puhelimitse esimerkiksi vastaavaan ohjaajaamme.

Nimi Tehtävä Luokka Puhelin
Katri Niini Vastaava ohjaaja  vastaava 041 702 9831
Kati Männönen sihteeri (kerholla ma,ti) 041 702 9441
Mirjaliisa Emmala Ohjaaja 5- v Musiikkikerho
Johan Mäntyläinen Ohjaaja 1- v-2-v, Lämsänjärvi
Ari Autiomaa Ohjaaja 1C, Lämsänjärvi
Kaisa Vähäköngäs Ohjaaja 2-v Grafiikkakerho
Timi Lukinmaa Ohjaaja 8-v Urheilukerho
Tiira Lindvall Ohjaaja 9-v Läksykerho
Kirsikka Hakkarainen Ohjaaja 10-v Urheilukerho
Kaija Ahvenjärvi Ohjaaja 4-v, Lämsänjärvi
Juha Lanasti Ohjaaja 5-v Piirrustus
Meeri Jormalainen Ohjaaja 5-6-v Taide ja teatteri
Erkki Linnankoski Kanslisti /Ohjaaja 10-v Sijaisohjaaja
Eeva Maria Koskela englanti/ranska 10-v Kielikerho
Tuula Perkiö erityisopettaja Läsnä ma, ke ja pe 041 702 9833
Janne Nuutinen espanja Kielikerho ja teatteri
Kaisa Kylård Ohjaaja Knuutila
Helinä Koivunen Ohjaaja Lämsä
Timotei Leskinen kiinteistönhoito Knuutila 041 702 2664
Leo Heinänen kiinteistönhoito Lämsä
Raili Kinnula siistijä Knuutila
Mahomoud Ahmed siistijä Lämsä
Kaisa Juhonsalo keittiö Knuutila 041 712 7800
Riitta Ruonala keittiö Lämsä 041 712 7818

Kasvatuskumppanuus

Yhteistyö kerholaisten vanhempien kanssa on kaille ohjaajillemme erittäin tärkeää. Haluamme toimia aina jatkuvassa vuorovaikutuksessa kerholaisten vanhempien kanssa, jotta kerhosta muodostuu lapsille mukava ja monipuolinen toimintaympäristö. Monipuolisella toiminnallamme ja osaavalla henkilökunnalla pyrimme varmnistamaan että lapsesi saa tarvitsemansa virikkeellisen töimintaympäristön, jossa kehittyä ja kasvaa vastuulliseksi aikuiseksi.  Yhteistyötä kerholaisten vanhempien kanssa toteutamme muuan muassa seuraavasti:

 

  • Kerhosopimuskeskusteluilla j a palautteella
  • Kirjalliset , monipuoliset, kerhotiedotteet jokaisen lukukauden päättyessä ja alkaessa
  • Vanhempainvartit kerholaisten vanhemmille puolessa välissä jokaista lukukautta
  • Kirjallisen asiakaspalautteen kerääminen vähintään kerran vuodessa
  • Kerhopäivien aikana käytävät keskustelut/kuulumisten vaihdot
  • Sähköinen yhteydenpitomme (Muistutamme esim. retkistämme, ohjelmamuutoksistamme tai tapahtumistamme)
  • Kahdesti lukukaudessa järjestettävä vanhempaintilaisuus / lasten kerhotoiminnan esittely
  • Mahdollisuuksien mukaan kevät- ja joulujuhlat
  • Muut Jyväskylän osaston tapahtumat ja tilaisuudet, joihin kerholaisten perheillä on mahdollisuus osallistua mukaan halutessaan
  • Kehityskansiot, joihin keräämme lasten tuottamia juttuja ja muistoja kerhon ajalta

 

 

Kerhojemme ohjauksesta vastaavat ammattitaitoiset ja asialleen omistautuneet työntekijämme.  Vastaavinaohjaajina toimivat perhetalossa sosionomi (AMK) Katri Niini ja Knuutilassa perhekeskuksessa sosiaalikasvattaja Erkki Linnankoski.

 

Kaikissa kerhoissa on kaksi ohjaajaa ja mahdollisuuksien ja ryhmäkoon niin vaatiessa lisäksi avustajia.

 

Ylisukupolvien välinen kerhotoiminta on ylpeytemme ja rikkautemme. Kerhoissa on toimimassa myös mahdollisuuksien mukaan kerhovaari tai kerhomummo. Lisäksi teemme monipuolista ja jatkuvaa yhteistyötä samassa talossa toimivan Karrilan senioritalon kanssa.